Cilinder keuring

Voor persluchtcilinders tot 300 bar...

keuringenPerslucht

Visuele inspectie

Deze visuele keuring dient één keer per jaar uitgevoerd te worden. Het is belangrijk dat je cilinder eens per jaar gecontroleerd wordt op roestvorming of vocht. Voortijdig verwijderen van inwendige roest en vocht zorgt ervoor dat het roestproces niet ongestoord vijf jaar lang zijn gang kan gaan. Bij een visuele inspectie ben je de cilinder slechts één dag kwijt. De kraan wordt van je cilinder gehaald en met een speciale TL-lamp aan de binnenzijde geïnspecteerd. De o-ring tussen de kraan en cilinder wordt vervangen en er wordt gecontroleerd of de schroefdraad van kraan en cilinder nog goed zijn en met elkaar overeen komen. Indien de kraan of cilinder niet voorzien is van draadaanduiding, wordt of de kraan of de cilinder afgekeurd. In overleg met de klant wordt er dan besloten wat er vervangen moet worden.

Hydrostatische keuring

Deze keuring dient iedere vijf jaar uitgevoerd te worden. Na inlevering van je cilinder zal de flesvoet worden verwijderd en gecontroleerd worden op roestvorming aan de onderkant (dit is sinds januari 2002 een reden om flessen af te keuren). Na verdere demontage wordt de cilinder kaal naar het stoomwezen gebracht. Hier wordt de cilinder afgeperst op anderhalf keer de werkdruk (voor een 235 barfles is dat 345 bar). Eenmaal door middel van glasparel-stralen ontroest en door de keurmeester inwendig en uitwendig geïnspecteerd, wordt de fles gecheckt op roest en puntcorrosie, dan wordt hij voorzien van een nieuwe keuringsstempel en keuringsticker, gemonteerd en goed gevuld kun je hem ophalen.

Op reis met eigen auto, camper of boot hoe zit dat met persluchtcilinders?

Onze Nederlandse wetgeving geeft aan dat persluchtcilinders om de vijf jaar herkeurd moeten worden door het Stoomwezen. Sommige landen hanteren beduidend kortere periodes (om de 2 jaar ) je cilinder moet dan dus eerder herkeurd worden. Ga je met de boot of met eigen auto of camper op vakantie dan is het verstandig om vooraf te kijken hoe het zit met de keuringsdatum. Geen geldige keuring … in het buitenland wordt een perslucht cilinder NIET gevuld !! Overbodig om te zeggen is dat de cilinders tijdens het transport goed vastgezet moeten worden. Is jouw vulling ouder dan 6 maanden, laat je cilinder langzaam leeglopen en vul deze met schone en verse lucht.